Koncepcja pracy przedszkola

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Koncepcja Pracy naszego przedszkola brzmi:

 

►Kochamy nasze dzieci takimi, jakie są i nie szczędzimy wysiłku dla stworzenia im warunków dla wielokierunkowego rozwoju na miarę ich indywidualnych możliwości, opieki i wychowania w warunkach  akceptacji i bezpieczeństwa.

►Jesteśmy placówką zapewniającą każdemu dziecku wielokierunkowy rozwój na miarę jego indywidualnych możliwości, stwarzającą warunki do różnorodnej aktywności, dzięki czemu nasi wychowankowie rozpoczynają z sukcesem i bez stresu naukę w szkole.

►Program pracy wychowawczo-dydaktycznej realizujemy przy współpracy z rodzicami, dzięki czemu oddziaływania przedszkola i domu są skoordynowane a rodzice są naszymi najlepszymi sojusznikami.

►Kadra pedagogiczna systematycznie doskonali swoje kwalifikacje zawodowe i dostosowuje prowadzone zajęcia do potrzeb i oczekiwań dzieci i rodziców.

►Baza przedszkola jest systematycznie wzbogacana, co pozwala na wielokierunkowy zindywidualizowany rozwój dzieci.

►Przedszkole współpracuje z instytucjami lokalnego środowiska i zakładami pracy, korzysta z ich pomocy a także bierze czynny udział w akcjach przez nie organizowanych.