Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

 

 Zarządzenie Nr 16/2021 

Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Legnicy  

z dnia 26.04.2021 r.  

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Legnicy
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 

Na podstawie § 18 ust 2 pkt 2 i ust. 3rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, z poz.zm.),po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, zarządza się , co następuje:

 

§ 1.  

 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla dzieci grupy III (5-latki, Leśne Skrzaty) w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Legnicy, w dniach 26 kwietnia 2021 r. do 2 maja 2021 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19.

 2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania dla jednego oddziału Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Legnicy będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  3. Nauczycielka grupy pani Joanna Gajdemska prowadzi pracę zdalną.

§ 2. 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej mp1.legnica.eu oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Legnicy.  

§ 3 

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2021r.

 

 

  Zarządzenie Nr 11/2021

Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Legnicy 

z dnia 26.03.2021 r. 

 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Legnicy
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  

Na podstawie § 18 ust 2 pkt 2 i ust. 3rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, z poz.zm.),po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, zarządza się , co następuje:

§ 1. 

 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla dzieci grupy I (3-latki, Pluszowe Misie) w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Legnicy, w dniach 25 marca 2021 r. do 1 kwietnia 2021 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19.

 2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania dla 1 oddziału Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Legnicy będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej mp1.legnica.eu oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Legnicy. 

§ 3

                                Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2021r.

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 10/2021 

Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Legnicy

z dnia 19.03.2021 r. 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Legnicy
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  

Na podstawie § 18 ust 2 pkt 2 i ust. 3rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, z poz.zm.),po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, zarządza się , co następuje:

§ 1.

 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla dzieci grupy I (4-latki, Zielone Żabki), grupy III (5-latki, Leśne Skrzaty), grupy IV ( 6-latki, Mądre Sowy), grupa V (6- latki, Mali Odkrywcy) w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Legnicy, w dniach 19 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19.

 2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania dla czterech oddziałów Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Legnicy będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2. 

 1. Zmianie ulegają godziny pracy oddziału V.

 2. Oddział rozpoczyna pracę o godzinie 06,30, kończy o 15,30  

§ 3. 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej mp1.legnica.eu oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Legnicy. 

§ 4.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

UWAGA RODZICE!

(01.02.2021r.)

Nabór do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Legnicy

na rok szkolny 2021/2022 Uśmiech

 

 SYSTEM ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI - www.legnica.przedszkola.vnabor.pl Logowanie do systemu rekrutacji – od 5.03.2021r. godz. 8:00. 

REJESTRACJA I GENEROWANIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO LEGNICA.

W celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia dziecka należy wypełnić na stronie www.legnica.przedszkola.vnabor.pl informacje niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Następnie proszę wydrukować wniosek i dostarczyć go do przedszkola wskazanego na pierwszym miejscu listy preferencjI (tzw. przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru). Do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. System elektroniczny ma pomóc Państwu w procesie rekrutacji. W związku z tym należy dokładnie czytać informacje i instrukcje. 

Wszystkie informacje związane z procesem rekrutacji znajdziecie państwo w plikach do pobrania w zakładce Rekrutacja 2021/2022

 

 

 ( 26.11.2020 r.)

Nasze przedszkole będzie czynne w miesiącu lipcu.

W sierpniu nastąpi przerwa wakacyjna.

Terminy pracy poszczególnych placówek na terenie  Legnicy dostępne są w plikach do pobrania (dokumenty).

 

                                               

Godziny przebywania dzieci w poszczególnych grupach: 

Grupa I 6,30-15,30 

Grupa II 07,30-17,00 

Grupa III 08,00-16,00

Grupa IV 07,30-15,30 

Grupa V 07,00-15,30

 

Przypominamy o obowiązku wchodzenia w maseczkach odpowiednio założonych, przykrywających również nos.

 

  

Od 1 września 2020 roku Miejskie Przedszkole Nr 1 w Legnicy pracuje w godzinach

6.30.-17.00

Prosimy również o przyprowadzanie dzieci w godzinach pracy poszczególnych grup,

aby dzieci przebywały tylko w swoich grupach.

Grupa I 7.30 - 15.30

Grupa II 6.30 - 16.00

Grupa III 8.00 - 17.00

Grupa IV 7.30 - 16.00

Grupa V 7.00 - 16.00