Pomoc psychologiczno -pedagogiczna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Miejskie Przedszkole Nr 1 w Legnicy jest placówką, która świadczy pomoc psychologiczno- pedagogiczną dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i dla wychowanków z innymi potrzebami edukacyjnymi. Pomoc ta udzielana jest w ramach funkcjonowania Zespołu do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w skład którego wchodzą:

  • mgr Irena Paluszczak- terapia logopedyczna;
  • mgr Joanna Gajdemska- terapia pedagogiczna;
  • mgr Roksana Żurawa- gimnastyka korekcyjna;
  • nauczyciel grupy, do której uczęszcza dziecko;

 W ramach działalności Zespół opracowuje programy indywidualne dla dzieci z orzeczeniami, systematycznie je realizuje, monitoruje wyniki swoich działań, informuje rodziców o postępach dzieci.

 Zajęcia wyrównawcze, indywidualne oraz wspieranie zdolności dzieci to zadania, które podejmują wszyscy nauczyciele w naszej placówce. Dzięki prowadzonym obserwacjom i diagnozie wiadomości i umiejętności wychowanków każde dziecko jest postrzegane podmiotowo i może liczyć na wsparcie i opiekę ze strony przygotowanej do tego kadry pedagogicznej.